تولد فاطمه زهرا سلام اله علیها بر همه ی خانوم های عزیز مبارک.

نثارناز قدومش صلوات...