این متن رو از زبون شخصیت بی ادبم نوشتم .بالاخره هر آدمی اون رو هم داره!با عرض پوزش از خوانندگان.من همینم.چه خوشتون بیاد چه نیاد...

من  یه سگم!!!!!!!!!!!:-o

میخوام وفادار باشم

میخوام صاحبمو وفا کنم

واسم مهم نیست که اون بویی از هنر نبرده

یا از من کوچیکتره

یا از من خیلی بزرگتره

یا کم پوله

یا مریضه

یا معلوله

وقتی که انسان ها خیانت کارن-من دلم میخواد مث یه سگ باشم!سگا هیچ وقت به صاحباشون خیانت نمیکنن!من مث یه سگم...میخوام وفادار باشم...آره من سگ اونم اصلا...دوسش دارم...عقلمو ازم بگیرید...فقط میخوام مث یه سگ وفادار باشم بهش...انسان که باشی فکر میکنی-وبعد میبینی به دردت نمیخوره...سگ که باشی فکر نمیکنی...دوسش داری و بهش وفاداری...سگا همیشه به اربابشون وفادارن...گاهی وقتا حیوونا بالاترن از انسانن !!!

"گاهی دلم میخواد یه حیوون باشم اما به صاحبم خیانت نکنم!!!"
درد عجیبی داره این نوشته-آدم گاهی وقتا دلش میخواد یه سگ باشه اما مث بعضیا نشه!"
این مطلب رو من تو سن کم نوشتم.زیاد جدی نگیرید...